پارس ناز پورتال

جدید ترین اس ام اس عید غدیر خم (8)

مجموعه : اس ام اس جدید
جدید ترین اس ام اس عید غدیر خم  (8)


مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی
گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی
گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت
گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان وپ یروان ولایت خجسته باد

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
نخواهم گل که گل بی اعتبار است
تمام عمر گل فصل بهار است
تو را خواهم من از گلهای عالم
که عطر تو همیشه ماندگار است

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است
یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن
عید غدیر خم مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

خورشید شکفته در غدیر است علی
باران بهار در کویر است علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی امیر است علی

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد .
عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی
به کائنات ندا شد به صوت جلی
که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر
امام و سرور و مولا علیست علی
عید غدیر خم بر شما مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
رسولی کز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد . عید غدیر خم مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عاشقی مستانه فرمود
اگر آتش به زیر پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد ایمان به جز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بود سایه ندارد

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
ما زین جهان از پی دیدار میرویم از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ،
درب بهشت گر نگشایند به روی ما گوییم یا علی و ز دیوار میرویم .

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست
عید غدیر مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان
فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
عید غدیر خم مبارک باد

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است
پیامبر اکرم(ص)

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————
علی در عرش بالا بی نظیر است
علی بر عالم و آدم امیر است
به عشق نام مولایم نوشتم
چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد

—————————
اس ام اس  جدید غدیر خم
—————————

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.
پیامبر اکرم(ص)
a