پارس ناز پورتال

عجب لباس آب دار و خوشمزه ای (عکس)

عجب لباس آب دار و خوشمزه ای (عکس)
گرما هم از آن معضلاتی است که را ه اکتشافات را بد جور باز می کند.

به گزارش پارس ناز و در کشور چین تابستانی بسیار گرم در حال گذر است اما پدر و مادر های این کشور راهی تازه را برای خنک کردن بچه هایشان پیدا نموده اند.

این راهکار کاربردی جدید برای هندوانه است ،آنها با درست کردن لباس هایی از هندوانه یخ زده برای کودکانشان ایمنی در برابر گرما را به ارمغان آورده اند .

البته این خنک ساز های نوین از چشم بزرگسالان نیز دور نمانده است و آنها نیز در تدارک لباس هایی از این جنس برای خود هستند.