پارس ناز پورتال

مطالب باحال بازی با کلمات

مجموعه : مطالب طنز
مطالب باحال بازی با کلمات

ناتو : منظور نات کردن o است برنامه نویسان چنین حساب می کنند not o = not 0 = 1
بازی با معنی کلمات Play meaning words

مارشال : شال مارها که در فصل زمستان استفاده می کنند
بازی با معنی کلمات Play meaning words

دموکرات : نسخه نمایشی (دمو) از کره ها
بازی با معنی کلمات Play meaning words

کرباس : رئیس ناشنوا
بازی با معنی کلمات Play meaning words

نرماندی : تو همچنان مرد موندی؟
بازی با معنی کلمات Play meaning words

توچال : Touch all
بازی با معنی کلمات Play meaning words

منشور : شلنگ یا آفتابه
بازی با معنی کلمات Play meaning words

کابینت : اتاقی که در آن اینترنت باشد
بازی با معنی کلمات جدید

کاسه : K3
بازی با معنی کلمات خنده دار

پنجعلی : پروین , دایی , کریمی , سامره , علیزاده
بازی با معنی کلمات باحال

دیپلماتیک : فرد دیپلمه ای که ماتیک زده
بازی با معنی کلمات جالب

Keyboard : چه کسی برنده شد؟
بازی با معنی کلمات مسخره

Morphine : باید بیشتر فین کنی
بازی با معنی کلمات هرره

سوگند : خیلی‌ بد
بازی با معنی کلمات طنز

زنهار : سلیطه ای که پاچه می گیرد
بازی با معنی کلمات توپ

آنلاین : لاین دیگر (آن لاین)
بازی با معنی کلمات ته خنده

شاداب : آبی که با خوشحالی بیرون می ریزد
بازی با معنی کلمات زیبا

Longman : دلاک ( مسئول پیچیدن لنگ در حمام عمومی )
بازی با معنی کلمات قشنگ

Macromedia : رسانه های عوام فریب ( مکر مدیا )
بازی با معنی کلمات Play meaning words

Good Luck :  چه لاک خوبی زدی
بازی با معنی کلمات کاریکاتور

خاموش : موش نپخته
بازی با معنی کلمات جالب انگیز

مهران : شخصی که در هوای مه آلود رانندگی می کند
بازی با معنی کلمات 1392

Easy Love : لواسان
بازی با معنی کلمات سال 92

Long time no see : دارم لونگ می‌‌پیچم  نگاه نکن
بازی با معنی کلمات خیلی باحال

Comfortable : بفرمایید سر میز
بازی با معنی کلمات خیلی خنده دار

Burkina Faso : برو کنار وایسا
بازی با معنی کلمات Play meaning words

فرمالیته : ترشی لیته برای ما
بازی با معنی کلمات Play meaning words

آی فون : فریاد دوره گرد تلفن فروش
بازی با معنی کلمات Play meaning words

آواتار : صدای تار
بازی با معنی کلمات Play meaning words

مامانی : پول ما
بازی با معنی کلمات Play meaning words

لیوان : یک عدد شلوار لی
بازی با معنی کلمات Play meaning words

خیلی : شلوار لی به تعداد زیاد
بازی با معنی کلمات Play meaning words

تومان : درونمان