درختی عجیب که مانند دم طاووس است

درختی عجیب که مانند دم طاووس است

چرا نام این درخت عجیب و غریب را "درخت مسافران" گذاشته اند؟
نام های مختلفی روی این درخت بومی ماداگاسکار گذاشته اند؛ درخت خوب، درخت مسافران و …
 


 درخت عجیب و غریب ماداگاسکاری که 25 لیر آب در هر ساقه خود ذخیره می کند
 


 اما با مسما ترین نام همان "درخت مسافران" است که زیبنده این درخت زیبا و در عین حال عجیب و غریب است.
 


 هر کدام از ساقه های درختی که می بینید در خود تا 25 لیتر آب ذخیره می کند.
 

 
از تنه رشد کرده و به شکل لوله آبدار شفاف، مانند خورشید درخشان، باز می شود.

 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات