پارس ناز پورتال

تصاویری از هرج و مرج گاو های وحشی با گورخرها

تصاویری از هرج و مرج گاو های وحشی با گورخرها
اینجا ماسی مارا در کنیا است و تصاویر جالبی که می بینید، لحظه روبرو شدن گورخرها با گله گاوهای وحشی است.
 
 صحنه های جالب از تصادف دوستانه گورخرها و گاو های وحشی در رود مارا در کنیا

 
 
 


  اما جالب ترین قسمت این داستان احساس رفاقتی است که گله گاوهای وحشی با گورخرها داشته  که باعث شد تا در کمال مهربانی و به صورت مسالمت آمیز از آب شرب رودخانه بنوشند، بدون اینکه اتفاقی بیفتد.

همه ساله در چنین روزهایی بیش از 1.3 میلیون راس گاو وحشی و 200 هزار گورخر و نیز 500 هزار غرال تامسون برای یافتن غذا و آب دست به مهاجرت می زنند.