پارس ناز پورتال

تیپ منحصر به فرد مایلی سایروس در یک برنامه زنده

تیپ منحصر به فرد مایلی سایروس در یک برنامه زنده
مایلی سایرس برای حضور در یک برنامه زنده رادیویی به استودیو ایستگاه SiriusXM رفته بود.