پارس ناز پورتال

آینده خود را پیش بینی کنید

آینده خود را پیش بینی کنید

» به سایت زیر رفته و به سوالات جواب دهید و در نهایت دکمه  Calculate را بزنید

  .:  findyourfate.com/deathmeter/deathmtr.html   :.

 

 اطلاعات کامل ؛ اول خوب فکر کنید و بعد جواب بدید

 ترجمه سوالات

Gender : جنسیت

Date of Birth : تاریخ تولد_حتما دقیق بنویسید

Place of birth / life spent more than 75% : قاره ای که بیش از 75% عمرتان رو اونجا گذراندید.

What is your Tobacco exposure: مصرف تنباکو شما چطور است؟

How often do you consume alcohol: هرچند وقت مشروبات الکلی مصرف میکنید؟

Do you engage in unprotected *** with different partners : ایا رابطه جنس ی بدون محافظ با شریکهای مختلفی دارید؟

Do you share needles during drug usage: آیا سوزن(منظور سوزن سرنگ است)را برای استفاده مواد به صورت مشترک با کس دیگری استفاده میکنید؟

 

How often do you Brush/Floss your Teeth :هرچند وقت دندانهایتان را مسواک میزنید؟

How much time do you spend in the Sun :چه مقدار زیر نور خورشید میگذرانید؟

How often do you Exercise: هرچند وقت ورزش میکنید؟

Are you over your Physicians’ Recommended Weight: آیا وزنتان از مقدار درست بیشتر است؟

Did you undergo any major Medical treatment/ Surgery in the last one year:آیا عمل جراحی داشتید در سال گذشته؟

How often do you eat Processed Meat:هرچند وقت فراورده گوشتی مصرف میکنید؟

How often do you use Butter and Cream:هرچند وقت روغن و کره مصرف میکنید؟

When you eat Fish**** Poultry and Meat**** how is it cooked: هروقت شما ماهی و مرغ و گوشت میل میکنید آنها چگونه پخته شده اند؟

What percentage of your Diet is Non-vegetarian food: چند درصد رژیم غذایی شما غیر گیاهی است؟

How much Coffee do you drink a day: روزی چه مقدار قهوه مینوشید؟

Do you take Aspirin once a day: ایا یکبار در روز آسپرین مصرف میکنید؟

How often do you eat Fruits and Vegetables: هر چند وقت سبزی و میوه میخورید؟

Do you take a Multi-Vitamin once a day:ایا روزی یکمرتبه مولتی ویتامین مصرف میکنید؟

Are you exposed to Air Pollution: ایا در معرض الودگی هوا هستید؟

Are you in a High risk area for Radon Exposure:ایا در معرض پرتوهای رادیو اکتیو هستید?

Does Diabetes run in your immediate family: ایا در خانواده تان دیابت دارید؟

If deceased**** how long did your Grandparents live:عمر پدر بزرگ و مادر بزرگتان چقدر طول کشیده؟

Do you visit your family on a regular basis:ایا شما خانواده تان را به طور مرتب میبینید؟

How often do you find yourself stressed :هر چند وقت شما خودتان را در معرض استرس میبینید؟

Who you are :شما کی هستید؟

 

ترجمه جواب ها

Optimistic
   

خوشبین

Sadistic
   

سادیسمی

Pessimistic
   

بدبین

still alive
   

هنوز در قید حیات بودن    

above
   

بالاتر 

medium rare
   

نیم پخته

Well Done
   

خوب درست شده

over Weight
   

بالاتر از وزن  

under Weight
   

زیر وزن 

Quite a lot
   

واقعا زیاد     

Moderate Amounts
   

میزان متعادل 

twice a day
   

دوبار در روز  

i say no to drug
   

من مواد مخدر مصرف نمیکنم

until Intoxicated
   

تا وقتی مست بشم

some times
   

بعضی وقت ها

very often
   

غالبا"  

often
   

گاهی اوقات 

very rarely
   

خیلی به ندرت

rarely
   

به ندرت 

never
   

هرگز