پارس ناز پورتال

تصاویری از جشن منتخب افغانی ها در لندن

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویری از جشن منتخب افغانی ها در لندن
شماری از افغانها روز یکشنبه ۱۸ آگست در لندن، میله ؛ جشن تابستانی برگزار کردند.

  این درحالی است که حضور نیروهای انگلیسی در افغانستان بر خلاف آنچه که ارتش انگلیس مدعی است نه تنها سبب برقراری آرامش و صلح در افغانستان نشده است بلکه موجب تشدید خشونت و افزایش عملیات شبه نظامیان طالبان  شده است


 
 


 بی بی سی رسانه منتسب به دولت انگلیس هم  با انعکاس این اخبار در صدد نشان دادن رابطه خوب و رضایت افغانها از انگلیسی هاست و می خواهد به نوعی حضور نیروهای نظامی بیگانه را در افغانستان مفید  و بدون اشکال جلوه دهد،

 
 


در همین رابطه "تئو فارل" و "آنتونیو گیوتوتزی" از دانشگاه سلطنتی لندن با انتقاد از حضور نظامیان انگلیسی در افغانستان از سال 2006 به این سو اظهار داشته اند که حضور آنان بعنوان نیروهای "اشغالگر" باعث افزایش ناآرامی در افغانستان و شدت گرفتن حملات نظامی در آن کشور شده بود.