پارس ناز پورتال

اس ام اس خداوند جدید (17)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس خداوند جدید (17)

اس ام اس خداوند SMS God

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای

فقط محکم بنشین و شاد باش

خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد
اس  خداوند SMS God

اگر ذره بین نگاه قوی باشد

در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود

چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم
اسمس خداوند SMS God

برکت پروردگار مثل بارونه

اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم
پیام خداوند SMS God

خداوند

گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است

تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم
پیامک خداوند SMS God

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان

تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد
پیام کوتاه خداوند SMS God

خدایا

کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم

کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم
مسیج خداوند SMS God

خود را ارزان نفروشیم

ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم

درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند

قیمت = خدا
متن و شعر خداوند SMS God

خداوندا

از پاداش ، معافم کن

از بخشش ، نا امیدم کن

از بهشت، مایوسم کن

تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد
اشعار زیبای خداوند SMS God

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم

به خدا چطور . . . ؟
sms خداوند SMS God

خداوندا

اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند

ندارم کن

اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند

بیکارم کن
اس ام اس خداوند SMS God

خــــدایا

همه از تو می خواهند ، بدهی

من از تو می خواهم ، بگیری

خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر
اس ام اس خداوند SMS God

خدا را دوست بدارید

حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید
اس ام اس خداوند SMS God

اگر از خدا بپرسید کیستی؟

در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!

ما بهترین معرف خداییم

آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟

خدا را معرفی خواهیم کرد؟
اس ام اس خداوند SMS God

خدایا !

خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)

وچگونه از رحمت تونا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)

خدایا توآنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی
اس ام اس خداوند SMS God

آموخته ام که وقتی نا امید می شوم

خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود

و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم
اس ام اس خداوند SMS God

به خاطر بسپاریم

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .
اس ام اس خداوند SMS God

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را
اس ام اس خداوند SMS God

آرزویت را برآورد می کند

آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .
اس ام اس خداوند SMS God

پروردگارا

ببخش مرا که آنقدر

حسرت نداشته هایم را خوردم

و شاکر داشته هایم نبودم
اس ام اس خداوند SMS God

بارالها

تو نادیده می گیری

من هم نادیده می گیرم

تو خطاهایـم را و من عطاهایت را . . .
اس ام اس خداوند SMS God

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید