پارس ناز پورتال

پیامک خداوند 92 (18)

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک خداوند 92 (18)

پیامک خداوند 92 SMS God

انیس قلب خود تنها خدا کن

خدا را در دل شبها صدا کن

ز خوف حق چو اشکی را چکاندی

به حال ما زمینی ها دعا کن
پیامک خداوند جدید

زیباترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند

و باز هم دوستم دارد . . .
پیامک خداوند بزرگ

اگر تنهاترین تنها شوم

باز هم خدا هست
پیامک خداوند کمک کن

خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم

تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم

تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم

تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی…؟
پیامک خداوند مهربان

خدا در دستی است که به یاری میگیری

درقلبی که شاد میکنی

درلبخندی که به لب می نشانی

خدا با من است  خدا با توست خدایمان را آشکار کنیم
پیامک خداوند رحیم

آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر خدا

نگاه به آینده و اعتماد به خدا

نگاه به اطراف و جستجوی خدا

نگاه به درون و دیدن خدا

لحظه هایتان سرشار از بوی خدا
پیامک خداوند 1392

در دلم مهر تو باشد دگرم هیچ مباد

دو جهان را چه کند گر تو کنی احسانش

آنکه دل پیش تو دارد چه غم از بود و نبود

وانکه ره سوی تو پوید چه غم از پایانش
پیامک خداوند زیبا

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را
پیامک خداوند 92 SMS God

آرزویت را برآورد میکند

آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند
پیامک خداوند 92 SMS God

پروردگارا

ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم
پیامک خداوند 92 SMS God

بارالها

تو نادیده میگیری

من هم نادیده میگیرم

تو خطاهایـم را

من عطاهایت را
پیامک خداوند 92 SMS God

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید
پیامک خداوند 92 SMS God

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد

که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من
پیامک خداوند 92 SMS God

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟

گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟

گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟

گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟

گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟

گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟

گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من
پیامک خداوند 92 SMS God

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :

بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن

و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن
پیامک خداوند 92 SMS God

بهترین دوست، خداست

او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید

دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که

اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد
پیامک خداوند 92 SMS God

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر

خدا خود بهای شکسته دلان است