پارس ناز پورتال

سخنان کوتاه فلسفی

مجموعه : اس ام اس جدید
سخنان کوتاه فلسفی

سخنان فلسفی Philosophical Remarks

شوپنهاور

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم

درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اسکاول شین

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن

بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

بزرگمهر

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو

از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

دی سلز

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی

بکوش که کمال آنچه هستی باشی
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

ویر

زندگی چیست ؟

یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع ، یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

هیچ گاه در برابر فرزند

همسرتان را بازخواست نکنید
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

مارک تواین

من از عشق بدم می آید

برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

سه نه ک

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم

پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

مارک تواین

صدیق ترین ، بی توقع ترین ، مفیدترین

و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

سامرست موام

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید

آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود

بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در کنارش باشی

تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

شاتو بریان

یک اراده خم نشونده

بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

نیوتن

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند

اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد

که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

بزرگمهر

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مدد کارت باشد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

سه نه ک

من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم

جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

ارد بزرگ

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

نیوتن

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد

زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

سیسرون

نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست

بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

نیوتن

کسی که فکر نمی کند

به ندرت دم فرو می بندد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

جبران خلیل جبران

حیات درختان در بخشش میوه است

آنها می بخشند تا زنده بمانند

زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

سیسرون

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

اُرد بزرگ

گفتگو با آدمیان ترسو خواری بدنبال دارد
سخنان فلسفی Philosophical Remarks

برودوس

روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است

خانواده ای که لااقل یک روزنامه را نخواند و در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند
سخنان فلسفی جدید از بزرگان

بزرگمهر

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند
سخنان فلسفی زکریای رازی کاشف الکل

زکریای رازی

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند

دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند
سخنان فلسفی دکتر شریعتی

علی شریعتی

چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها

و نفهمیدنها است که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است