پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

قشنگ ترین جملات عاشقانه

قشنگ ترین جملات عاشقانه

جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

بس است
 میهمان داریم
 بیا و آبروداری کن

نگذار بفهمند پشت این نقاب خندان خیس می شوی

با چشمانم هستم
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

زندگی تلخ ترین خواب من است

خسته ام خسته ازاین خواب بلند . . .
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

مرا دوست داشته باش اما تجربه ام نکن

برای آموختن ابزار مناسبی نیستم
جمله های عاشقانه کوتاه گریه دار

نمى دانم چرا بعد از تو

آسمان چشم هایم همیشه ابرى است
جمله های عاشقانه کوتاه سنگین

کاش تو که آسمان شدی

من مث دریا می شدم

عکست می افتاد روی موج هام

من با تو تنها می شدم
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

رفته اى؟؟؟

بعضیها بهش می گن قسمت

اما من تازگیا بهش می گم به درک !
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

حوا که باشى

بعضى ها هوا برشان می دارد که آدمند !!!
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

بعضى ها را در جوب باید شست

تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف ترازخودشان هم هست
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

هیچ وقت اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودى نمی کنم !

آخه مامانم یادم داده اسباب بازیامو بدم به بدبخت بیچاره ها
جمله های عاشقانه کوتاه کوبنده

دل را بد نام نکنیـــــــم

آنچه بعضی ها در سینه دارند

 کاروانسراست ، نه دل
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

از آد مها بگذر!

ناراحت این نباش که چرا جاده ى رفاقت با تو همیشه یک طرفه است !

مهم نیست

 اگر همیشه یک طرفه اى شاد باش که چیزى کم نگذاشته اى و بدهکار خودت ، 

رفاقتت و خدایت نیستى
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

قسمتى ازمتن موجود نیست

بقیه ى متن هم موجودنیست

اصلأ متنی درکارنیست

فقط خواستم بگم بیادتم!
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

یادمان باشد که قصه ى کودکمان را با یکى بود یکى نبود آغاز نکنیم

از ابتدا بیاموزیمشان اگر یکى نباشد دیگرى هم نیست
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

نمی دانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند

می گویند حساسیت فصلی است

آری من به فصل فصل این دنیای بی توحساسم
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه دل دریاییت کنم تا بدانی دلتنگتم
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

دوستی ها کمرنگ

بی کسی ها پیداست

راست گفتی سهراب

آدم اینجا تنهاست
جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence

ازمن دلیل دوست داشتنت رامی پرسند!

آخر چطور عظمت روحت را برایشان شرح دهم ؟