پارس ناز پورتال

این زن در جشنواره فیلم کن به جذاب ترین ها برگزیده شد

این زن در جشنواره فیلم کن به جذاب ترین ها برگزیده شد
روز یکشنبه جشنواره فیلم کن 2013 با برگزاری ضیافت شام شکوهمندی همراه بانمایش «بمبئی تاکیز» برای سینمای هند فرش قرمز پهن کرد.ستارگان سینمای هند نظیر آیشواریا رای ،فریدا پینتو ستاره میلیونر زاغه نشینِ دنی بویل و آمیتاب بچن(که نقش افرینی کوتاهی در گتسبی بزرگ ِباز لورمان داشته چهره ثابت ضیافت ها و فرش قرمز امسال جشنواره هستند.