پارس ناز پورتال

چگونگی عمق دادن به زندگی

چگونگی عمق دادن به زندگی

با هدیه دادن عشق تان را عمق ببخشید

یکی از مهمترین عوامل مدیریت نظام خانوادگی محبت افراد در شرایط ایده‌آل و قابل تحمل فعال نگه داشتن افراد در بستر زندگی و جدید نگه داشتن روابط افراد و خود افراد است.

یکی از تکنیک های ارزان و آسان اما موثر برای حاصل شدن این نتایج تبادل هدیه یعنی هدیه دادن و قبول آن است.

هدیه دادن یک شاخه گل ، یک جعبه شیرینی ، یک قطعه طلا و حتی یک لبخند رضایت بخش یا فشردن دست و یا یک کلام حکمت آمیز در مناسبت های مختلفی مانند روز مادر ، روز پدر ، سالگرد ازدواج ، جشن تولد پنجره‌ای از شادابی را بر خانواده می گشاید.

در زمانی که بین زن و شوهر کدورتی به وجود می آید هدیه دادن می تواند خاطرات بد و رسوبات منفی را از ذهن و روح پاک سازد زیرا هدیه جلوه‌ای از احسان و نیکی شاخه‌ای از سخاوت و مصداقی از انفاق به اقربا است.

معمولا نتیجه این احسان یک سویه نبوده بلکه اثر دو سویه دارد و نسیمی از آرامش و شادمانی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

هدیه گرانتر حاکی از بالاتر بودن عشق نیست ، مهم این است که شما در هنگام هدیه دادن به فکر همسر خود بوده‌اید.

بزرگترین هدیه‌ای که می توانید به همسرتان بدهید همان عشق بی‌قید و شرط است ، عشق بدون قید و شرط نه تنها به فردیت هر کس احترام می‌گذارد بلکه آن را پرورش می‌دهد.

رسول اکرم (ص) می‌فرماید : به یکدیگر هدیه دهید تا یکدیگر را دوست بدارید و به یکدیگر هدیه دهید تا زنگارهای کینه از قلبهایتان پاک شود.

امام علی (ع) می‌فرمایند : هدیه سبب جلب محبت می‌شود.

امام باقر (ع) از قول پیامبر اکرم فرمود: به یکدیگر هدیه بدهید زیرا هدیه دادن کینه‌ها را از دلها بیرون برده و انتقام و دشمنی و کینه‌توزی را برطرف می سازد.