پارس ناز پورتال

تصاویر ویژه از استقبال گرم رئیس جمهور از پادشاه عمان

مجموعه : مجله خبری روز

تصاویر ویژه از استقبال گرم  رئیس جمهور از پادشاه عمان

تصاویر ویژه  جدید از استقبال رسمی رئیس جمهور از پادشاه عمان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
 
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات