پارس ناز پورتال

مجوز فعالیت بانوان در موتورسواری صادر شد (عکس)

مجوز فعالیت بانوان در موتورسواری صادر شد (عکس)
 "شهریاری" رئیس فدراسیون موتور سواری با اشاره به فعالیت غیررسمی بانوان موتورسوار در پیست های غیر قانونی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته میان فدراسیون و  وزارت ورزش و جوانان مجوز موتورسواری بانوان در پیست ها صادر شد.


حسین شهریاری در ادامه گفت: با توجه به اینکه رشته ورزشی موتورسواری علاقه مندان زیادی در میان بانوان دارد برای ساماندهی فعالیت موتورسواری آنان هماهنگی هایی با معاونت ورزش بانوان صورت گرفت که بر این اساس از این پس بانوان نیز به تمامی مسابقات چه در بخش سرعت و چه در بخش موتورکراس اعزام خواهند شد.
وی در پایان تصریح کرد: از هفته آینده نیز تمرینات بانوان موتورسوار آغاز خواهد شد که البته این امر نتیجه پیگیری های 7 ماهه فدراسیون برای احقاق حق بانوان در این رشته ورزشی است.


شهریاری اظهار داشت: فعالیت بانوان در موتورسواری و حضور در رقابت های آسیایی و بین المللی از این جهت که نسبت به سایر رشته ها از پوشش بیشتری برخوردار هستند بدون مانع و هیچ مشکلی را یاجاد نخواهد کرد چرا که از نظر شرعی پوشش در موتورسواری کامل است.