پارس ناز پورتال

7 خان رسیدن به جذابیت

7 خان رسیدن به جذابیت

یكی از مهمترین رازهای رسیدن به موفقیت جذابیت است و قبل از هر چیز باید بدانیم كه جذابیت چیزی غیر از زیبایی میباشد ‌؛ شخص میتواند صورت زیبایی نداشته باشد اما بسیار جذاب باشد و هم چنین میتواند بسیار زیبا باشد اما اصلاً جذابیت نداشته باشد.

جذابیت و گیرایی یك ویژگی كاملاً اكتسابی است و به راحتی و با راهکارهای زیر میتوانید به ان دست پیدا کنید :

 

همیشه ظاهری آراسته داشته باشید : تمیز و مرتب باشید ، هماهنگی و پاكیزگی شما، ناخودآگاه دیگران را به سمت شما جذب میكند ؛ بعضی از افراد براساس تصوری اشتباه برای جذاب شدن به زحمت زیادی می‌افتند و خود را به شكل‌های عجیب و غریب درست میكنند.

مهمترین مسئله این است كه مرتب و هماهنگ و در عین حال ساده باشید ، نامرتب بودن میتواند حتی حرف های قشنگ‌، مثبت و تأثیرگذار شما را ضایع كند.

فرزندی كه همیشه پدر و مادر خود را آراسته و با ظاهری مرتب میبیند، ظاهر آراسته فردِ ناآشنا او را نمیفریبد چون ممكن است جذب ظاهر آراسته كسی شوند كه تأثیر منفی او از اثرات مثبتش به مراتب بیشتر باشد.

 

بیشتر سكوت كنید : غالباً افراد به اشتباه برای این كه جذاب‌تر شوند، بیشتر شلوغ میكنند و به خطا میروند ، سكوت‌ یك تأثیر ذهنی و روانی بسیار قوی میگذارد ، در سكوت‌، فرد پیرامون خود یک خلاء ایجاد میكند و هر خلاء ‌، جذب را سبب میشود.

آنها كه بیشتر صحبت میكنند و كمتر میشنوند از جذابیت خود میكاهند، حال آن كه سكوت و گوش دادن بیشتر به واقع شما را عاقل‌تر و قابل اطمینان‌تر معرفی میكند و این زمینه‌ای مساعد برای صمیمیت بیشتر است‌ ؛ سكوتی سرشار از اعتماد به نفس ، سرچشمه صمیمیت است‌.

 

نرم و ملایم سخن بگویید : هنگامی كه نرم و ملایم صحبت میكنید افراد را جذب خود میكنید و به راحتی میتوانید بر روی آنها تأثیر بگذارید ؛ آدم‌های خشنی که مدام داد و بیداد میکنند افراد مناسبی برای اطمینان كردن‌ از دید دیگران نیستند.

 

فرد محترمی باشید : بی‌احترامی به خود یا به دیگران و بی ادبی در كلام و رفتار همگی از جذابیت شما میكاهد.

شما باید هم در ظاهر آراسته باشید و هم در باطن وارسته‌ ، افراد مؤدب و متین و محترم بی تردید جذاب هستند و این جذابیت از درون انها موج میزند ، محترم و مؤدب و باشخصیت باشید ، خواهید دید خود به خود جذاب میشوید.

 

زیاد شوخی نكنید اما بسیار تبسم كنید : شوخی زیاده از حد و لودگی کردن از انرژی ذهنی و جذابیت شما میكاهد چرا كه شوخی فراوان به تدریج مرزهای لازم بین افراد را از بین میبرد.

متبسم باشید زیرا تبسم به چهره شما جذابیتی عمیق و ژرف میبخشد ، در تبسم‌، سنگینی ، وقار ، متانت و جذابیت نهفته است‌.

 

قاطعیت یعنی جذابیت‌ : افرادی كه شخصیت قاطعی دارند و هدف ها و ارزش‌های معینی برای خود دارند، بدون ‌استثناء میتوانند افراد جذابی باشند زیرا شخصیت‌هایی جذاب و تأثیرگذارند كه بسیار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند.

به دنبال اهداف مشخصی بودن و به آنها رسیدن اعتماد به نفس زیادی به ارمغان می‌آورد و جذابیت از وجود چنین شخصی موج میزند.