پارس ناز پورتال

چگونه محبوب همه شویم؟

چگونه محبوب همه شویم؟
 

» شنونده خوبی باشید : شاید بگویید گوش کردن که کاری ندارد, بله گوش کردن ساده است اما اگر شنونده فن گوش کردن را نتواند به درستی به کار ببندد , رابطه سالم و موثری پدید نمیاید.

برای آنکه محبوب دیگران شوید باید حس گوش کردن را یاد بگیرید و تمرین کنید ، هماهنگی لازم بین اینکه شما ژست بگیرید, توی چشم طرف مقابلتان زل بزنید و مرتبا سرتان را تکان بدهید اما حواستان پیش معامله خانه یا هر چیز دیگری باشد.

هر کسی را متوجه این موضوع که شما فن گوش کردن را بلد نیستید میکند ، فن گوش کردن مغایر با خمیازه کشیدن , به ساعت نگاه کردن و تند تند آدامس جویدن است.

» صادق باشید : بدون ابهام و با صراحت و صداقت صحبت کنید ، روابطی که این اصل راندارند بی شک قطع خواهند شد.

» همدلی کنید نه همدردی ! : هیچ کس درد هیچ کسی را به طور واقعی نمیفهمد ، پس ما همدردی نمیتوانیم کنیم اما همدلی فرایندی است که در طی ان خودمان را جای طرف مقابل میگذاریم و دنیا را از دریچه چشم او می نگریم.

در همدلی قضاوت ممنوع است و حق نداریم درباره دیگران قضاوت کنیم مگر اینکه قاضی یا حقوقدان باشیم؟!

» حرف خود را مزه مزه کنید : خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و اگر گفته هایتان تلخ نبود به زبان بیاورید.

» نصیحت نکنید : هیچ یک از ما از نصیحت خوشمان نمی اید ، بیهوده خود را خسته نکنید و به جای نصیحت پیشنهاد بدهید.

» سرزنش نکنید : هیچ کس بی عیب نیست و هیچ گلی بی خار نمی باشد پس دیگر جایی برای سرزنش باقی نمیماند ، سرزنش کردن بهداشت روانی دیگران را به خطر می اندازد.

» افراد را همان گونه که هستند بپذیرید : اگر قصد محبوبیت دارید بهتر است افراد را با تمام بدی ها و خوبیهایشان بپذیرید ، پذیرش بی قید و شرط را فراموش نکنید.

» احترام دیگران را نگه دارید : تا وقتی به دیگران احترام نگذارید به شما احترام نمیگذارند و اصولا مردم جواب هدیه را با هدیه و جواب کتک را با لگد میدهند !

» با شیوه مناسب مخالفت کنید : به جای بلند کردن صدا و بحث و جدل از روش خلع سلاح استفاده کنید ، در این روش سعی می کنیم در حرفهای طرف مقابل حقیقتی را بیابیم ، حتی اگر با کل سخن مخالف هستیم این روش تسکین دهنده اعصاب است.