پارس ناز پورتال

رابطه مرموز بودن و جذاب شدن

رابطه مرموز بودن و جذاب شدن

مرموز باشید تا جذاب‌تر به ‌نظر برسید!

وقتی با کسی ملاقات میکنید‌ اگر دوست دارید جذاب به نظر برسید‌ بهتر است قدری مرموز بودن را چاشنی رفتار خود کنید ، بدین ترتیب‌ بیشتر در ذهن طرف مقابل میمانید و باعث میشوید او فکر کند شما جذاب هستید.

در صحبت‌های مردم‌ حتما شنیده‌اید که به هم توصیه میکنند اوائل آشنایی زیاد به طرف مقابلشان اظهار علاقه نکنند اما آیا این توصیه کاربردی است و بر اثر تجربه به دست آمده یا تنها باوری غلط است که مثل خیلی از باورهای عمومی دیگر ‌فقط رابطه‌ها را خراب‌ میکند؟

محققین در مطالعه‌ای جدید و بر پایه پرسشنامه‌های اینترنتی‌ به این نتیجه رسیده‌اند که دست‌کم مردان بهتراست این توصیه را جدی بگیرند!

در این مطالعه افراد شرکت‌کننده که همه جوان و دانشجو بودند‌ سه سناریوی متفاوت ارائه شد : ۱. شما را خیلی زیاد دوست دارد ، ۲. شما را در حد متوسط دوست دارد ، ۳. شما را در حد متوسط یا خیلی زیاد دوست دارد.

فکر می‌کنید کدام جمله را بیشتر پسندیدند؟ با اینکه ممکن است قدری عجیب به نظر برسد ‌اما شرکت کنندگان از نظرجذابیت بیشترین نمره را به جمله سوم دادند.

یافته جدید این مطالعه این است که افراد ابهام را بیشتر دوست دارند ، افراد دوست دارند طرف مقابلشان مانند معمایی باشند که باید آن را کشف کرد.

کتاب‌های معروف هم اغلب به افرادی که میخواهند وارد یک ارتباط تازه شوند و توجه دیگری را به خود جلب کنند‌ توصیه می‌کنند که با تمام وجود اظهار شیفتگی و محبت نکنند و نشان بدهند که اهل انتخاب هستند.

وقتی با شخصی ملاقات می‌کنید بهتر است او را در ابهام نگه دارید ، این ابهام باعث می‌شود که طرف مقابل بیشتر به شما فکر کند و از این طریق شما برایش جذاب‌تر می‌شوید.