پارس ناز پورتال

رونمایی اسرار و شرایط هاله بینی

رونمایی اسرار و شرایط هاله بینی

» درک اینکه بین بدن انسان و محیط اطرافش ارتباط وجود دارد .

» برخی از بیماریها خیلی قبل از ظهور در بدن فیزیکی در هاله قابل رویت میباشند.

» ارتباط قوی بین وضعیت هیجانی و هاله وجود دارد .

» هر یک از رنگها با یکی از حالتهای فرد در ارتباط میباشد.

 

شرایط هاله بینی : یکی از مهمترین ضروریات یادگیری متافیزیک و علوم روانی آن است که هاله فرد بایستی در وضعیت خوبی باشد و در صورتیکه هاله شما به میزان زیادی از انرژی منفی پر شده باشد انجام تمرینات متافیزیکی توصیه نمی شود .

استفاده از عبارت توصیه نمیشود نشان دهنده آن است که با هاله بد هم میشود این تمرینات را انجام داد گر چه حقیقت آن است که این کار روشی ناسالم خواهد بود اما اگر کیفیت هاله شما بد باشد، شما در خطر ابتلا به بسیاری از عوارض فیزیکی و ذهنی خواهید بود .

لازم بذکر است که این امر در مورد تمرینات پیشرفته مانند برون فکنی و تله کینزی و … صادق بوده و تمرینات ابتدائی نظیر مدیتیشن ، ریلکسیشن ، پاکسازی کانالهای انرژپی ، تمرینات تنفسی و … در کنار سایر نکاتی که در ادامه خواهد آمد به بهبود هاله کمک میکنند .

کلمه بد و خوب فقط برای کیفیت هاله استفاده میشود ، کلمه بد در هاله بد به معنی بد بودن فرد نمیباشد و هاله بد فقط اشاره به میزان زیادی از انرژی منفی دارد که توسط ذهن تولید میشود.