پارس ناز پورتال

چگونگی تشخیص هاله خوب

چگونگی تشخیص هاله خوب

تشخیص هاله خوب

وجود حداقل 6 مورد یا بیشتر از موارد زیر نشان دهنده هاله خوب میباشد

 

»  هرگز درباره نتیجه امور و یا حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده است نگران نمیشوید.

»  معمولا متفکر و آرام هستید و بیش از حد منطقی و تحلیل گر نیستید.

»  هرگز جریان انرژی که در ناحیه بالای سر شما ممکن است رخ دهد را تجزیه و تحلیل نمیکنید.

»  محیط زندگی شما راحت و آرام است.

»  اغلب دچار سردرد و اسپاسم عضلانی نمیشوید.

»  هرگز دارو و مواد مخدر استفاده نمیکنید.

»  رویاهای بد ممکن است گهگاهی رخ دهند ولی شما هرگز با ترس و فریاد از خواب بیدار نمیشوید.

»  براحتی میتوانید با افراد ناسازگار با تحکم صحبت کنید.