"> پیامک جدید عشقولانه (176)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

پیامک جدید عشقولانه (176)

پیامک جدید عشقولانه (176)
» ماهی شده بود باورش که اگه تور بندازن سرش ، میشه عروس ماهیا  ، شاه ماهی میشه همسرش  ، ماهی باورش نبود ، تورو اگه بندازن سرش ، نگاه گرم ماهیگیر میشه نگاه اخرش !

.
.
.
.

» ماهی قرمز کوچکی هستم در دل شیشه ای تو ، مراقب دلت باش که نشکند تا من نمیرم !

.
.
.
.

» توی دنیا عاشقا چه بیکسن ، همیشه منتظرن دلواپسن ، اینو گفتم تا بدونی عاشقی خیلی خطر ناکه حسن !

» اگر کسی را دوست داشته باشی نمیتونی توی چشم های اون زل بزنی … نمیتونی دوریش را تحمل کنی … نمیتونی بهش بگی که چقدر دوستش داری … نمیتونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری … واسه همینه که عاشق ها دیوونه میشن !

.
.
.
.

» عاشقانه ترین نگاهم را روی قایقی از باد نشاندم و پارو زنان سوی تو فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو رسید تو چشمانت را بستی و قایقم غرق شد

.
.
.
.

» زندگی قشنگه اگه برای تو باشه … مرگ قشنگه اگه برای تو باشه … دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه …  من قشنگم اگه با تو باشم … اما تو هر جور باشی قشنگی

.
.
.
.

» همیشه دوست داشتم ابر باشم چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

.
.
.
.

» اگه معلم جغرافی بودم اسمتو رو بلندترین قله ی دنیا مینوشتم ، اگه معلم ادبیات بودم اسمتو تو تمام شعرام می آوردم ، اگه معلم شیمی بودم اسمتو در گروه حلال ترین محلول ها قرار میدادم ، اگر معلم زیست بودم قلبت رو از مهربون ترین قلبها مینوشتم …

.
.
.
.

» میدونی فرق تو با کفش چیه کفش لنگه داره ولی تو لنگه نداری

.
.
.
.

» یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم … گرچه در خویش شکستیم جفایی نکنیم …. یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند … طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

.
.
.
.

» من تو این دنیا ۳ تا دوست دارم ، خورشید و ماه و تو ، اولی رو برای روزام میخوام ، دومی رو برای شبام میخوام اما تو رو برای تک تک لحظه هام میخوام

.
.
.
.

» زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن ، اصل معرفت ، ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه

.
.
.
.

» رنگین کمان پاداش انهایی است که تا آخرین لحظه زیر باران میمانند

.
.
.
.

» تو را از بین صدها گل جدا کردم ، تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم ، برای نقطه پایان تنهایی ، تو تنها اسمی بودی که صدا کردم

» کاش میشد اشک را تهدید کرد ، مدت لبخند را ت

.
.
.
.

مدید کرد ، کاش میشد در میان لحظه ها ، لحظه ی دیدار را نزدیک کرد

.
.
.
.

» طبق آخرین آمار کم جمعیت ترین جای دنیا کجاست ؟ … نمیدونی ؟ … قلب منه دیگه ، چون تنها تو ساکن اونی

.
.
.
.

» میخوام من چاقو باشم تو سیب باشی ، میدونی چرا ؟ چون چاقو موقع پوست كندن سیب دورش میگرده

.
.
.
.

» هرگز به دنبال کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی ، بلکه به دنبال کسی باش که بی اون نتونی زندگی کنی