مکالمه فرضی و جالب علی دایی با کریس رونالدو

مکالمه فرضی و جالب علی دایی با کریس رونالدو

کی از صفحات مربوط به فوتبال خارجی در یکی از صفحات اجتماعی مقایسه جالبی بین علی دایی و کریس رونالدو انجام داده است.

صفحه خارجی Soccer Memes (الگوهای رفتاری فوتبال)  عکس جالبی در خصوص علی دایی و کریس رونالدو منتشر کرده است.
هدف این عکس، مقایسه گل های بین المللی دایی و رونالدوست. که در قالب مکالمه فرضی این دو آمده است.

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات