پارس ناز پورتال

تصاویر مهیج از صعود ماجراجویان بر درخت عظیم الجثه

تصاویر مهیج از صعود ماجراجویان بر درخت عظیم الجثه
در کنار بلندترین درختان دنیا
اسنک خوری روی بلندترین درخت جهان در ارتفاعی معادل ساختمان 30 طبقه

درختان کالیفرنیا واقعا از لحاظ طول و حجم بی نظیرند و ماجراجویان داستان ما استیو سیلت و ماری آنتونی به قصد خوردن اندازه گیری درختان منزقه و در کنار آن اسنک خوری در ارتفاع 310 فوتی دست به درخت نوردی زدند.

این عکسها برای اولین بار گرفته می شود و این زوج با همکاری عکاس مایکل نیکولز توانستند آنچه برای اولین بار می بینید را به تصویر بکشند.
استیو 45 ساله همراه همسرش هر روز به قصد مطالعه روی قدیمی ترین درختان عالم، به منطقه ردوودز می رفتند تا ضمن مطالعه، ساندویچ خود را در حالی که روی درختان استراحت می کردند، بخورند.

تیم مذکور بیش از 20 سال است که روی این درختان در منطقه پرایری کریک در پارک ملی ردوود کالیفرنیا مطالعه می کنند.