تصویر جنجالی جانشین خرم سلطان در حریم سلطان

تصویر جنجالی جانشین خرم سلطان در حریم سلطان


پس از قهر کردن مریم اوزرلی و رفتنش به آلمان کارگردان سریال حریم سلطان از خانم وحیده گردوم برای نقش خرم سلطان استفاده کرد.
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات