پارس ناز پورتال

مرد 17 ساله اما با ظاهر 2 ساله (عکس)

مرد 17 ساله اما با ظاهر 2 ساله (عکس)
این مرد 17 ساله کوچکترین مرد دنیا لقب گرفته است قد او به زحمت به 50 سانتی متر میرسد.حتی ایستادن برای او مشکل است.