پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

شهری که مردم آن از جنس کاغذ هستند (عکس)

شهری که مردم آن از جنس کاغذ هستند (عکس)
این شهر تماماً از کاغذ ساخته شده!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لوازم آرایشی