پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

فعال کردن چاكرای هفتم

فعال کردن چاكرای هفتم

چاكرای هفتم یا چاکرای سر در وسط سر و در بالاترین نقطه قرار دارد ؛ این چاكرا با تمام رنگ های رنگین كمان میدرخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است و اینجا جایی است كه انگار در خانة‌ خود هستیم و یگانگی با اصل الهی ازلی را تجربه میكنیم.

جالب است بدانید كه گره ای به آن معنا در چاكرای هفتم وجود ندارد و تنها مقدار باز بودن آن میتواند كم یا زیاد باشد.

وقتی رشد چاكرای هفتم افزایش میابد در میابید كه دنیای مادی هیچ چیز نیست و به علت یگانگی با هستی الهی همه چیز در درون شما وجود دارد و در این زمینه جالب است كه توجه داشته باشید ملاج كودك در سن 9 تا 24 ماهگی اول زندگی اش باز باقی میماند و در طول این دوره‌ اولیه‌ زندگی روی زمین طفل در آگاهی و وحدت كامل به سر میبرد.

چگونه بفهمید كه چاكرای هفتم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا كاملا باز نباشد احساس نبود اطمینان ، بی هدفی و بیهودگی و ترس از مرگ اغلب به سراغتان می آید.

شاید برای كنترل این احساسات منفی سعی كنید كه برای فرار از آنها به فعالیت زیاد پناه ببرید یا زیر بار مسؤولیت های جدید بروید برای این كه خود را مهم و محق جلوه دهید ؛ كسی كه چاكرای هفتم كاملا بازی دارد خواب ندارد و همیشه نیمه بیدار است.

زمانی را تنها در قلة‌ كوهی بلند گذراندن بهترین راه برای كمك به باز كردن چاكرای هفتم است ؛ به دلیل این كه در آنجا از دغدغه های زمینی تان دور هستید و میتوانید از مسایل زندگی شخصی خود رها شده و با نزدیك شدن به آسمان احساس بیكرانگی كنید.

موسیقی درمانی چاکرای هفتم : بهترین موزیك برای چاكرای هفتم سكوت است ؛ در این وضعیت تمام وجودتان بیدار شده و پذیرای صدای الهی میشوید.

رنگ درمانی چاکرای هفتم : رنگ سفید شامل تمام رنگ های طیف است ؛ سطوح مختلف زندگی را با وحدت متعالی تلفیق كرده و روح را برای دانش، سلامتی و نور الهی باز میكند.

رایحه درمانی چاکرای هفتم : رایحة‌ كندر اثر حیات بخشی بر روی ذهن و روان دارد و پاك كننده محیط است ؛ با این رایحه زندگی روزمره در وضعیت موجود كمرنگ شده ، اعتقادات مذهبی عمیق تر شده و روح ظرفی مشتاق برای نور الهی میشود.

سنگ درمانی چاکرای هفتم : كوارتز بنفش در خود فعالیت و سكوت را توأم دارد و رنگ این سنگ آرامشی آشكار در خود دارد و ترس و ناهماهنگی را از بین برده و فرد را در مقابل حمایت و محبت انرژی های جهانی قرار میدهد.

 

 
لوازم آرایشی