پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

مردی که هر شب همسر مرده اش را به رختخواب میبرد

مردی که هر شب همسر مرده اش را به رختخواب میبرد
لی وان کسی است که 2سال است همسرش را از دست داده و علیرغم قانون برای او مجسمه ای ساخته و او را در مجسمه قرار داده و مانع دفن وی شده کارشناسان دلیل این کار را کنار یامدن با مرگ همسر می دانند.
 
 
لوازم آرایشی