پارس ناز پورتال

مردی که شاخش را بریدند ! (عکس)

مردی که شاخش را بریدند ! (عکس)
تصاویر عجیب از مرد شاخ دار که به وسیله تیم پزشکی شاخش را بریدند.