پارس ناز پورتال

پرنده ای بسیار زشت و ناشناخته (عکس)

پرنده ای بسیار زشت و ناشناخته (عکس)
پوتوس نوعی پرنده عجیب از خانواده ها است.این نوع پرنده در شمال امریکای جنوبی دیده شده است. این نوع پرنده همانند جغدها شب زی هستند و در طول روز روی کنده های درختان بدون حرکت استراحت میکند.به گونه ای که اگر دقت نکنید و یا حضور او با خبر نباشید او را با کنده درخت یکی فرض خواهید کرد و متوجه ان نخواهید شد.

 
 

پرنده ای بسیار زشت و ناشناخته (عکس)