پارس ناز پورتال

کاهش وزن شگفت انگیز (عکس)

مجموعه : رژیم و تغذیه
کاهش وزن شگفت انگیز (عکس)
جمیز 26 ساله از تکزاس در سال گذشته با 350 کیلو گرم بوده و با کمک مربی خود کریس پاول در یک سال به 150 کیلو خود را رسانده است