پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

گلزار پرسپولیسی یا استقلالی؟؟ (عکس)

گلزار پرسپولیسی یا استقلالی؟؟ (عکس)
این عکس از محمدرضا گلزار برای کری خوانی پرسپولیسی ها استفاده می شود. هر چند که این عکس برای فیلم "شیش و بش" گرفته شده و استقلالی ها مدعی هستند كه گلزار استقلالی است.

 


بازی فوتبال

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X