پارس ناز پورتال

گلزار پرسپولیسی یا استقلالی؟؟ (عکس)

گلزار پرسپولیسی یا استقلالی؟؟ (عکس)
این عکس از محمدرضا گلزار برای کری خوانی پرسپولیسی ها استفاده می شود. هر چند که این عکس برای فیلم "شیش و بش" گرفته شده و استقلالی ها مدعی هستند كه گلزار استقلالی است.