پارس ناز پورتال

عکس جالب و قدیمی از یک پیک موتوری

عکس جالب و قدیمی از یک پیک موتوری
سرویس تحویل غذا (پیک موتوری امروزی) در سال ۱۳۴۲