پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

کج نامه دهخدا (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
کج نامه دهخدا (طنز)

لغت نامه طنز

Hello Honey : جهنم و عزیزم ! کوفت و عزیزم !
.
Histogram : شما (دوست) گرامی ، خفه شو !
.
شاطر : کسی که در خرابکاری استاد است !
.
باباکرم : بابا بهت میگم نمیشنوم !
.
پارکینگ : شخصی که به صورت پاره وقت به پادشاهی می پردازد !
.
ایستک : سکته خفیف !
.
کوسه ؟ : این که دوتاس ؟!؟!
.
Setup : top top top
.
تراس : گند زدی به همه ی ما !

کته ماست : ابن گربه مال ماست !
.
TOSHIBA : در سرازیری ها !
.
See you later : لات تر به نظر میای !
.
اسلواکی : نرم و خرامان گام برداشتن !
.
کنتس : به اصفهانی یعنی این سیگار کنت است !
.
مخلص : بدون مخ !
.
نوکرم : شنوایی خود را تازه از دست داده ام !
.
نوکرم : کرمی در کار نیست ؛ هیچ بخششی وجود ندارد !
.
A B C D : ای کسی که CD نداری !
.
Latino : لات بازی ممنوع !
.
Finland : سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند !
.
روبوسی : پارچه ای که روی بوس می کشند !
.
Subsystem : صاحب دستگاه !
.
سیتوپلاسم : (بندری) به خاطر تو پلاس و علافم !
.
طنزپرداز : عابربانکی که به جای پول جک تحویل مردم میدهد !
.
فضاحت : کلاه فضانوردی !
.
نیکوتین : نوجوانی خوش سیرت !
.
باکتری : پ ن پ با قوری !
.
شومینه : این شوهر منه !
.
شبکه : شب شده که !!!
.
نهنگ : هنگ نکن !
.
Communication Board : کامیون کی شن ها رو برد ؟
.
Free fall : فال مجانی !
.
Superman : مرد بقال !
.
واهمه : همه را باز کن !
.