پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

پسر بچه ای که هیچ دردی برای او معنا ندارد (عکس)

پسر بچه ای که هیچ دردی برای او معنا ندارد (عکس)

یك در یك میلیارد اتفاق می افتد كه فردی هیچ گونه دردی را احساس نكند اما اخیرا گزارش شده است بن ویتكر هیچ گونه دردی را در بدن خود احساس نمی كند. تنها 32 مورد در كل جهان از این بیماری گزارش شده است .بررسی ها نشان می دهند او هیچ گونه دردی را احساس نمی كند .ضربه های شدی،افتادن دندان ها و بریدن دست هیچ گونه احساس دردی را برای او به وجود نمی آورد.این بیماری خطرناك نیست اما بیماری نادری است كه در آن فرد در برابر تمام درد ها مقاوم است.