پارس ناز پورتال

تبلیغات

مورچه های عجیب رنگارنگ ( عکس)

مورچه های عجیب رنگارنگ ( عکس)
مردی که متوجه تغییر رنگ تعدادی مورچه بر اثر خوردن شیر ریخته شده روی زمین شد فکری به سرش زد او با اضافه کردن مقداری رنگ خوراکی به شیر باعث شد رنگ مورچه ها عوض شود البته نوع و نژاد مورچه ها در این تغییر رنگ نقش بسزایی دارد