پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بی سابقه ترین و عجیب‌ ترین پیوند عضو در جهان (عکس)

بی سابقه ترین و عجیب‌ ترین پیوند عضو در جهان (عکس)
میگ لی دختر 9 ساله ای که بر اثر رد شدن تراکتور از روی پاهایش مجبور شدند دست های او را به پاهایش پیوند بزنند.پزشکان معتقدند که پشت آرنج او می تواند با پاهایش پیوند داده شود اما دست های او بیشتر پاسخگو برای این اقدام بود.بررسی ها نشان می دهند دست های او به راحتی با پاهایش متصل شده اند و ارتباط برقرار کرده اند و گردش خون به راحتی در آن جریان دارد.
 
 
 
بی سابقه ترین و عجیب‌ ترین پیوند عضو در جهان (عکس)