پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

جملات فوق العاده عاشقانه

جملات فوق العاده عاشقانه

جملات عاشقانه Words of love

قلبم آسمون می شه به شوق خوابیدن ستاره ی وجودت

کاش از میون همه ی ستاره ها تو سهیل نشی !

.
.
.
.
.

بمان با من که من بی تو صدایی خسته در بادم

در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم

.
.
.
.
.

برای پریدن لازم نیست پرنده باشم

همین که تو بخندی بال در می آورم

.
.
.
.
.

کاش می توانستم تورا آنگونه بخندانم

تا سیر شوی از خندیدن با کسانی که لیاقت لبخندت را ندارند!

تقصیر من چیست که نمی توانم نقش بازی کنم؟

.
.
.
.
.


اینجا همانجاست که نباید باشی

غم انگیز است اگر تو را نخواهد

مسخره است اگر نفهمی

احمقانه است اگر اصرار کنی

.
.
.
.
.

عشق از میدان مین خطرناک تر است

مین عمل نکرده پایت را از کار می اندازد

خاطره ی عمل نکرده  قلبت را

.
.
.
.
.

آمده بودم به‌ تو بگویم هنوز دوستت دارم

اما بر زبانم این‌ طور آمد که هر وقت دلت خواست حرف بزنی تماس بگیر !

.
.
.
.
.

ماهی اسیر تنگ باشی و یارت در دریا

باله ات زخمی و گریه ی بی صدا واویلا

.
.
.
.
.

وقتی نیستی یا دلم می گیرد یا باران

.
.
.
.
.

این پیام فقط جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم

.
.
.
.
.

وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنند

اما گفتند اجازه ی صاحبش لازمه  اجازه می دی ؟

.
.
.
.
.

ناز آن چشمی که سویش مال ماست

ناز آن زلفی که تارش مال ماست

ناز آن چوپان که سازش مال ماست

ناز آن دوستی که قلبش یاد ماست

.
.
.
.
.

از تنهایی پرسیدم برای عشقم چه بنویسم

گفت : بنویس ما را چون روزگار فراموش مکن

.
.
.
.
.

دلم دل نیست ، دریا نیست ، مرداب است

که موجی هم سراغش را نمی گیرد

نه میل زیستن دارد نه می میرد …
لوازم آرایشی