پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

حرف هایی با خدا

حرف هایی با خدا

گفتگو با خدا Conversation with God

ای خدا

یک نگاه بکن آخه این درسته ؟

من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده
گفتگو با خدا Conversation with God

وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم

این قلب خرابم ، اینقدر جای این و اون شده ، که نمی تونه با تو ارتباط برقرار کنه
گفتگو با خدا Conversation with God

حواسم به همه چیز جمع است غیر از تو !

آخه مگه غیر تو میتونه برام کاری کنه ؟
گفتگو با خدا Conversation with God

ای خدا، ازخودم به تو شکایت میکنم ازقلب خرابم ازچشم بی اشکم

نکنه به خاطر گناهانم منو از در خونت روندی . . .
گفتگو با خدا Conversation with God

پروردگار من رحمی کن

آخه اگه نمیخواستی رحمی کنی ، اجازه نمیدادی همین اندازه هم با تو حرف بزنم . . .
گفتگو با خدا Conversation with God

یا الله یا الله یا الله

اجازه بده حد اقل اسمت را به زبان بیاورم

یا الله یا الله یا الله . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

میدانم ، هرگاه که کار بدی انجام دهم

توفیق همنشینی و هم کلامی با تو از من گرفته میشود

یا اگرهم با تو حرف بزنم ،قلبم آنگونه که باید ،سخن نمیگوید
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

چه باید کرد ؟

آیا مرا رها میکنی ؟

آیا مرا،با سیاهی قلبم تنها میگذاری؟
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

نه نه،من تمام امیدم به سوی توست و آنچه از تو سراغ دارم غیر از این

ببین رو سیاه شدم
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ببین غرق گناه شدم

لحظه ای به من بنگر ، رحمی کن
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

اگر تو بخواهی ، تا صبح صدایت میزنم

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

ای خدا چه کلام زیبائی!

به یاد دارم که شخصی در مسجدی بود ، آنقدر این کلمه را تکرارمی کرد که اسمش را گذاشته بودند ( ای خدا )

و شنیدم بعضی افراد ، وقتی فرصت خلوتی پیدا میکنند ، ذکر ( ای خدا ) میگیرند
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

شخصی بود که وقتی در دشت و بیابانی خلوت میرسید ، فریاد میزد : ای خدا

نمیدانم از خدا چه میخواست !
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ذکرپروردگار ، برای همه انسانهای خاکی ، نیازی بی جایگزین است

مگر میشود بدون پشت و پناه زندگی کرد ؟
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

و مگر در این عالم ، با این همه پستی و بلندی که دارد

پناهی جز خدا میماند که هرکه جز اوست ، ناقص است و خود محتاج . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

و ( ای خدا ) خالصانه ترین کلام بیچارگان !
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

کمکم کن ، به من مدد بده که با تو حرف بزنم ، خالصانه با تو صحبت کنم ، و در همه کارها از تو یاری بجویم .

به من نشان بده که هرچه غیر توست ، همه هیچ است و پوچ
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

شادی امروزم را به خاطر نادانی دیروزم از دست دادم. خداوندا! نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم
لوازم آرایشی