پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

حرف هایی با خدا

حرف هایی با خدا

گفتگو با خدا Conversation with God

ای خدا

یک نگاه بکن آخه این درسته ؟

من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده
گفتگو با خدا Conversation with God

وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم

این قلب خرابم ، اینقدر جای این و اون شده ، که نمی تونه با تو ارتباط برقرار کنه
گفتگو با خدا Conversation with God

حواسم به همه چیز جمع است غیر از تو !

آخه مگه غیر تو میتونه برام کاری کنه ؟
گفتگو با خدا Conversation with God

ای خدا، ازخودم به تو شکایت میکنم ازقلب خرابم ازچشم بی اشکم

نکنه به خاطر گناهانم منو از در خونت روندی . . .
گفتگو با خدا Conversation with God

پروردگار من رحمی کن

آخه اگه نمیخواستی رحمی کنی ، اجازه نمیدادی همین اندازه هم با تو حرف بزنم . . .
گفتگو با خدا Conversation with God

یا الله یا الله یا الله

اجازه بده حد اقل اسمت را به زبان بیاورم

یا الله یا الله یا الله . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

میدانم ، هرگاه که کار بدی انجام دهم

توفیق همنشینی و هم کلامی با تو از من گرفته میشود

یا اگرهم با تو حرف بزنم ،قلبم آنگونه که باید ،سخن نمیگوید
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

چه باید کرد ؟

آیا مرا رها میکنی ؟

آیا مرا،با سیاهی قلبم تنها میگذاری؟
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

نه نه،من تمام امیدم به سوی توست و آنچه از تو سراغ دارم غیر از این

ببین رو سیاه شدم
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ببین غرق گناه شدم

لحظه ای به من بنگر ، رحمی کن
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

اگر تو بخواهی ، تا صبح صدایت میزنم

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

ای خدا چه کلام زیبائی!

به یاد دارم که شخصی در مسجدی بود ، آنقدر این کلمه را تکرارمی کرد که اسمش را گذاشته بودند ( ای خدا )

و شنیدم بعضی افراد ، وقتی فرصت خلوتی پیدا میکنند ، ذکر ( ای خدا ) میگیرند
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

شخصی بود که وقتی در دشت و بیابانی خلوت میرسید ، فریاد میزد : ای خدا

نمیدانم از خدا چه میخواست !
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ذکرپروردگار ، برای همه انسانهای خاکی ، نیازی بی جایگزین است

مگر میشود بدون پشت و پناه زندگی کرد ؟
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

و مگر در این عالم ، با این همه پستی و بلندی که دارد

پناهی جز خدا میماند که هرکه جز اوست ، ناقص است و خود محتاج . . .
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

و ( ای خدا ) خالصانه ترین کلام بیچارگان !
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

ای خدا

کمکم کن ، به من مدد بده که با تو حرف بزنم ، خالصانه با تو صحبت کنم ، و در همه کارها از تو یاری بجویم .

به من نشان بده که هرچه غیر توست ، همه هیچ است و پوچ
گفتگو با خدا |  حرف زدن با خداوند

شادی امروزم را به خاطر نادانی دیروزم از دست دادم. خداوندا! نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم
مطالب جنجالی سایت

ماساژورهای زن بدکاره برای مردان در مشهد
ماساژورهای زن بدکاره برای مردان در مشهد
مشاهده بیشتر