پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دل نوشته های عاشقانه

دل نوشته های عاشقانه

جمله های زیبا | جمله های باحال

بار الها ای خدای عدل و داد

هر که کرده یادی از ما زنده باد

ما که معتاد رفیقیم و خمار روی دوست

در مرام ما نباشد ترک این نوع اعتیاد
جمله های زیبا | جمله های باحال

من هنوزم در انتظار این هستم

که تو از ( هرگز ) خود برگردی !
جمله های زیبا | جمله های باحال

نگاه تو سیب است

و من نیوتنی بیچاره و بی خواب از کشف جاذبه !
جمله های زیبا | جمله های باحال

نکند قاصدکی را که برایم فرستادی

بازیچه ی دسته کودکی بازیگوش شده

که اینچنین دلتنگی ام بی خبر مانده !
جمله های زیبا | جمله های باحال

عشق یعنی آن نخستین حرف ها

عشق یعنی گرما میان برف ها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هرچه در آن یاد توست !
جمله های زیبا | جمله های باحال

روزی اگر نبودم

تنها آرزویم اینست که زیر لب بگویی ( یادش بخیر )
جمله های زیبا | جمله های باحال

آنکه قلب خاکی اش را سنگ فرش قدم هایت می کند منم !
جمله های زیبا | جمله های باحال

پیش از آنی که به چشمان تو عادت بکنم

باید ای دوست به هجران تو عادت بکنم

یا نباید به سر آغاز تو نزدیک شوم

یا از آغاز به پایان تو عدت بکنم

بهتر آنست که چشم از تو بپوشم انگار

تا به چشمان پشیمان تو عادت بکنم
جمله های زیبا | جمله های باحال

عشق یعنی با تو خواندن از جنون

عشق یعنی سوختن ها از درون

عشق یعنی سوختن تا ساختن

یعنی عقل و زندگی را باختن
جمله های زیبا | جمله های باحال

تو را در مثنوی پیدا نکردم

حضور دیگری پیدا نکردم

سرودم هر غزل تنها برایت

برایت ثانوی پیدا نکردم
جمله های زیبا | جمله های باحال

قدر یاران قدیمی را بدان ای نازنین

فرش های کهنه را گران تر می خرند !
جمله های زیبا | جمله های باحال

نمی دانم چرا بیمارم امشب

سکوتی خفته در گفتارم امشب

غم و اشک دلم آهسته می گفت

پریشان از فراق یارم امشب
جمله های زیبا | جمله های باحال

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد

عشق یعنی دل سپردن تا ابد

عشق یعنی سروهای سر بلند

عشق یعنی خارها هم گل اند