پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جوک های زیبا و خنده دار

مجموعه : مطالب طنز
جوک های زیبا و خنده دار

یکی از اولین حیرت‌های فلسفیم وقتی بود که

فهمیدم علت این که می گن :

بادمجون بم آفت نداره

اینه که بم اصن بادمجون نداره

.
.
.
.

آیا می دانستید خرچنگ ها تو عروسیاشون نمی تونن دست بزنن

فقط بشکن ریز می زنن!

برید حال کنید با این اطلاعاتی که در اختیارتون می زارم !!

.
.
.
.


می خوام وصیت کنم هرکی تو مراسم ختمم گفت :

خدا رحمتش کنه راحت شد برا خودش

با سینیه حلوا بکوبن تو دهنش اونم راحت شه بیاد پیش من!

.
.
.
.


بعضیا هستن می خوان باعث تنوع شن

ولی زیاد وارد نیسن باعث تهوع می شن

.
.
.
.

ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮕﻮ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ Play ﮐﺮﺩﻡ

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺻﺪﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ ! 😐

.
.
.
.

حیف نون قل مراد تو خیابون یه نفرو می بینن که رو زمین خوابیده دلشون می سوزه

میگن :  پاشو پاشو مگه ما مردیم تو اینجا خوابیدی؟

بیا بریم تو کوچه ما بخواب !

.
.
.
.

من هروقت زمین می خورم به جای اینکه ببینم کجام داغون شده

فقط نگا می کنم دورم کسی نباشه

بعد میام خونه میبینم عه دستم قطع شده! 🙂

.
.
.
.

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

یا یه فیلم بذارم ببینم؟

.
.
.
.

این چینیا با طرز حرف زدنشون واقعامی فهمن به هم چی می گن

یا جلو بقیه آبرو داری می کنن ؟

.
.
.
.


مامانم می گه : پسرم همینجوری که نشستی پا کامپیوتر

این تخم مرغارم بزار زیرت جوجه شن

احساس مسئولیت که نداری حداقل حس پدری رو تجربه کن !

.
.
.
.


ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﻪ

ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ !

ﭘﺮﭼﻢ ﻛﻤﻚ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ

ﺑﻌﻠﻪ ﺍﻓﺴﺎﻳﺪﻩ