خرچنگ عجیب 2 رنگ (عکس)

خرچنگ عجیب 2 رنگ (عکس)

ماهی گیران آمریکایی خرچنگی را از آب گرفتند که نصفی از بدن آن نارنجی و نصف دیگر قهوه ای است.محققان می گویند احتمال یافتن چنین موجوداتی یک در ۵۰ میلیون است.

 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات