پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

قطع شدن اینترنت گرجستان به وسیله بیل پیرزن

قطع شدن اینترنت گرجستان به وسیله بیل پیرزن

“هایاستان شاکاریان” پیرزن ۷۵ ساله‌ای در گرجستان که در نزدیکی روستای خود به دنبال زباله و آهن پاره می‌گشت بعد از کندن زمین به رشته سیم‌هایی برمی‌خورد و تصمیم به بریدن و فروختن آن می‌گیرد.

این آسیب به اندازه‌ای شدید بوده است که ۹۰ درصد از کاربران ارمنی برای ۱۲ ساعت دسترسی خود را با اینترنت از دست دادند در حالی که بخش‌هایی از گرجستان و آذربایجان نیز تحت تاثیر این قطعی اینترنت قرار گرفتند.