پارس ناز پورتال

عکس جنجالی جنیفر لوپز به همراه فرزند و نامزدش

عکس جنجالی جنیفر لوپز به همراه فرزند و نامزدش
به گزارش پارس ناز جنیفر لوپز با تیپ ساده و بدون آزایش در روز یکشنبه به همراه دختر ۵ ساله اش  و کاسپر اسمارت در کالیفرنیا مشغول خرید بود