پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عاشقانه ترین جملات

عاشقانه ترین جملات

عشق تنها سهم مرغ عشق نیست ، می توان عاشق شد و گنجشک وار زیست .
به یادت هستم بی هیچ بهانه ای ، شاید دوست داشتن همین باشد !
با هزار و یک ترفند شاخه گلی مصنوعی را در میان گلهای شاداب گلدانت پنهان کردم و بر دفتر خاطراتت نوشتم تو را دوست خواهم داشت ، تا زمانی که آخرین گل پژمرده شود .
دیشب چک عشق تو را به بانک محبت بردم ، بازهم حسابت خالی بود ، این بار چک را اجرا گذاشتم تا حکم دستگیری قلبت صادر شود .
خواستم زیبا گلی را زینت خاطر کنم ، دیدم اندر خاطرم جز تو گلی زیبا نبود .
خستگی ها برایم بی معنا می شود آنگاه که احساس می کنم تو در کنار من هستی .
اگه یه روز آدما رو با رنگ بشناسن دوست دارم رنگت آبی باشه ، که مثل آسمون همیشه رو سرم باشی .
یه من به تو یه فاصله ، نه نشد ! بی من یه تو یه فاصله ، نه نشد ! بی تو یه من یه فاصله ، بازم نشد ! یه من یه تو بی فاصله ، حالا شد !
خواستم یک پیامک توپ واست بفرستم ، وسط راه منفجر شد همه فهمیدند دوستت دارم .
آفتاب پنجره را می شناسد حتی اگر بسته باشد ، مهتاب به سراغم می آید حتی اگر خسته باشد ، آسمانم ابریست اندکی زیر باران بمان ، ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند .
از پرچین امیدهایت چتری برایم بفرست ، من خیس دلتنگی هایت شده ام .
دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان همیشه از آن تو نیست .
مرا از یاد می توانی ببری ، اما از خاطر من نمی توانی بروی .
اعتبار هر دلی در خوبی دلدار اوست ، آبروی هر کسی در آبروی یار اوست .
به غصه ها سنگ بزن ، تو صورتش رنگ بزن ، هر وقت دلت تنگ میشه ، فقط به من زنگ بزن .
دیشب فرشته ای به خوابم اومد ، دستاشو به طرفم آورد ، گفت گل یا پوچ ؟ دستاشو باز کرد و تو رو به من نشون داد .
نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت ، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی .
دوست دارمش ، مثل دانه ای که نور را ، مثل مزرعه ای که باد را ، مثل زورقی که موج را ، یا پرنده ای که اوج را ، دوست دارمش .