"> متن های زیبای رمانتیک

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

متن های زیبای رمانتیک

متن های زیبای رمانتیک

نه هر آنکه گفت عاشقم معشوقی دادند
نه هر آنکه دردی داشت درمانی دادند
اما به من دیوانه از روی عشق
دلبری افسانه ای مجنونی آسمانی دادند
من بیهوده می خواهم از یاد تو بگریزم
ای همه هستی من از عشق تو لبریزم
تو دنیای من هستی هرگز از خود مرانم
من ساحلی غریبم باید با تو بمانم
بهم نگی ندید بدید
نگی منو دید و پرید
بمونه بین خودمون
به یادتم خیلی شدید
قلبی که فراموشت کند قلب من نیست
هرگز فراموش کردنت در فکر من نیست
از فراق تو مرا هر نفسی صد آه است
از تو غافل نیستم ای دوست خدا آگاه است
اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم
میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم
بیتابم و دل برای دیدار تو تنگ است
تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است
ز درد عشق تو با کس حکایتی که نکردم
چرا وفای تو کم شد ، شکایتی که نکردم
در سرای گل فروشان گرچه گل بسیار است
چون تو گل پیدا نمودن مشکل و دشوار است
جفایت با وفایت هر دو نیکوست
تو را هرجا که باشی دارمت دوست
خسته در حبس زمینم ، ماه من یادم کن
به نگاهی ، به پیامی ، سخنی شادم کن
می دونی فرق تو با انار چیه ؟ انار هزار دونه است ولی تو یه دونه ای .
اگه یه روز خواستی قلبم رو بشکنی باید مواظب باشم تکه های قلبم دستت رو نبره .
شکوفه های صورتی فدای مهربونیات
یه دل که بیشتر ندارم اونم فدای خوبیهات
یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست ، معجزه تویی که بین میلیون ها دوست ، تکی!
ساده نوشتن را چون ساده زیستن دوست دارم
پس ساده می نویسم دوستت دارم
در اوج دل نشاندمت ، در رهگذر زمانه گر خزان شود ، تویی بهار زندگی .
باران را به خاطر رطوبتش ، گل را به خاطر لطافتش و تو را به خاطر محبتت دوست می دارم .