پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های مخصوص روز دختر

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های مخصوص روز دختر

كو را یگانه گوهر سلطان هفتم است

اخت رضا و دختر موسى كه حشمتش

مستور از عفاف ز چشم توهم است

هم در حسب بزرگ آب اندر پى اب است

هم در نسب سترك ام اندر پى ام است

.

.
.
.

آیتى از خداست معصومه

لطف بى انتهاست, معصومه

جلوه اى از جمال قرآن

چهره اى حق نماست, معصومه

.

.
.
.

یابضعه البتول و یامهجه الرسول

اى آنكه رتبه تو وراى توهم است

از اشتیاق سجده بر خال چهر تو

آدم هنوز روى دلش سوى گندم است

.

.
.
.

دانند اگر زآدم و حوا موخرت

من گویمت برآدم وحوا تقدم است

زیرا كه جز ثمر نبود مقصد از درخت

وان شاخ وبرگش ارچه بود عودوهیزم است

.

.
.
.

ولاى حضرت معصومه راحت جانست

به چشم مردم آگاه روح ایمانست

كسى به دعوى ایمان خود بود صاذق

كه پیرو نبى و تابع امامان است

.

.
.
.

چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درك انسانست

به هر گلى كه ز باغ رسالت است و على

هر آنكه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن كه نباشد محب معصومه

كه او به چرخ ولا اختر درخشانست

.

.
.
.

به خاك پاى تو اى بنت موسى جعفر

كه توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

كه بر مقام تو عارف خداى سبحانست

.

.
.
.

روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

كز برادر جداست, معصومه

تا بدانى كه نیمه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست, معصومه

.

.
.
.

اى خاك پاك قم چه لطیف و معطرى

خاكى ولى ز ذوق و صفا بند گوهرى

گوهر كجا و شان تو نبود عجیب اگر

گویم ز قدر و منزلت از عرش برترى

بس باشد این مقام ترا اى زمین قم

مدفن براى دختر موسى بن جعفرى

چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درك انسانست

به هر گلى كه ز باغ رسالت است و على

هر آنكه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن كه نباشد محب معصومه

كه او به چرخ ولا اختر درخشانست

.

.
.
.

به خاك پاى تو اى بنت موسى جعفر

كه توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

كه بر مقام تو عارف خداى سبحانست

.

.
.
.

روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

كز برادر جداست, معصومه

تا بدانى كه نیمه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست, معصومه