پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های مخصوص روز دختر

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های مخصوص روز دختر

كو را یگانه گوهر سلطان هفتم است

اخت رضا و دختر موسى كه حشمتش

مستور از عفاف ز چشم توهم است

هم در حسب بزرگ آب اندر پى اب است

هم در نسب سترك ام اندر پى ام است

.

.
.
.

آیتى از خداست معصومه

لطف بى انتهاست, معصومه

جلوه اى از جمال قرآن

چهره اى حق نماست, معصومه

.

.
.
.

یابضعه البتول و یامهجه الرسول

اى آنكه رتبه تو وراى توهم است

از اشتیاق سجده بر خال چهر تو

آدم هنوز روى دلش سوى گندم است

.

.
.
.

دانند اگر زآدم و حوا موخرت

من گویمت برآدم وحوا تقدم است

زیرا كه جز ثمر نبود مقصد از درخت

وان شاخ وبرگش ارچه بود عودوهیزم است

.

.
.
.

ولاى حضرت معصومه راحت جانست

به چشم مردم آگاه روح ایمانست

كسى به دعوى ایمان خود بود صاذق

كه پیرو نبى و تابع امامان است

.

.
.
.

چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درك انسانست

به هر گلى كه ز باغ رسالت است و على

هر آنكه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن كه نباشد محب معصومه

كه او به چرخ ولا اختر درخشانست

.

.
.
.

به خاك پاى تو اى بنت موسى جعفر

كه توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

كه بر مقام تو عارف خداى سبحانست

.

.
.
.

روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

كز برادر جداست, معصومه

تا بدانى كه نیمه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست, معصومه

.

.
.
.

اى خاك پاك قم چه لطیف و معطرى

خاكى ولى ز ذوق و صفا بند گوهرى

گوهر كجا و شان تو نبود عجیب اگر

گویم ز قدر و منزلت از عرش برترى

بس باشد این مقام ترا اى زمین قم

مدفن براى دختر موسى بن جعفرى

چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درك انسانست

به هر گلى كه ز باغ رسالت است و على

هر آنكه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن كه نباشد محب معصومه

كه او به چرخ ولا اختر درخشانست

.

.
.
.

به خاك پاى تو اى بنت موسى جعفر

كه توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

كه بر مقام تو عارف خداى سبحانست

.

.
.
.

روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

كز برادر جداست, معصومه

تا بدانى كه نیمه ره جان داد

بنگر اكنون كجاست, معصومه
Loading...
مردی که به خاطر قمار پرده بکارت دخترش را شرط بست +عکس
مردی که به خاطر قمار پرده بکارت دخترش را شرط بست +عکس
مشاهده بیشتر