پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس خانوادگی لوسیانو ادینهو

عکس خانوادگی لوسیانو ادینهو

هافبك برزیلی مس كرمان این روزها به همراه همسر و فرزندش به ایران آمده اند تا روزهای خوبی را پشت سر بگذارند.لوسیانو ادینهو این عکس را در صفحه شخصی خود گذاشته است و گفته كه در ایران حسابی بهشان خوش می گذرد.