پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

لطفا نگاه نکنید !! هیپنوتیزم می شوید !! (عکس)

لطفا نگاه نکنید !! هیپنوتیزم می شوید !! (عکس)
به تصویر زیر دقت کنید.به نظرتان دایره ها ثابت هستند یا متحرک؟!


بله.به احتمال زیاد دایره ها در جلوی چمان شما در حال چرخیدن هستند در حالی که این خطای دید شماست و دایره ها ثابت اند!





گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X